Phần 1 Buổi tọa đàm cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết về sở hữu trí tuệ. Đây là một vấn đề khá mới mẻ đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. mời các bạn chú ý đón xem

https://www.youtube.com/watch?v=CJFbWj9KIiA


Untitled-1

Get in touch with us

Hotline: +84.904.340.664 | Email: info@sblaw.vn

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message