Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch S&BLaw đã có bài trả lời phỏng vấn về vấn đề bảo vệ độc quyền trong bí mật kinh doanh. Mời các bạn theo dõi.

Untitled-1

Get in touch with us

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message